Hoe verkoop je een huurwoning?

Ben je eigenaar van een huurwoning en denk je erover om deze te verkopen? Vraag je je af hoe je een bewoonde flat moet verkopen en aan wie?

Bijgewerkt op
28/6/2023

Inhoud

Ben je eigenaar van een huurwoning en denk je erover om deze te verkopen? Vraag je je af hoe je een bewoonde flat moet verkopen en aan wie? 

Als je een bewoond pand verkoopt, heb je als verkoper bepaalde verplichtingen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waaraan je moet voldoen als je een bewoond pand verkoopt.

In veel Belgische steden is er een specifieke vastgoedmarkt voor huurwoningen, die aantrekkelijke mogelijkheden biedt voor winstgevendheid.

We geven je alle informatie en advies die je nodig hebt om verder te komen en beantwoorden alle vragen die een koper die geïnteresseerd is in een bewoonde woning zou kunnen hebben.

Hoe verkoop je een huurwoning?

Wanneer een investeerder overweegt om een woning te kopen met de bedoeling om deze te verhuren, is winstgevendheid het belangrijkste element dat ze beoordelen om er zeker van te zijn dat ze een aantrekkelijke financiële investering krijgen.

Als je je tot banken of beleggingsfondsen wendt, liggen de voorstellen voor jaarlijkse rendementen meestal rond de 1% tot 1,5%.

Sommige beleggers richten zich op onroerend goed, dat een verscheidenheid aan eigendommen en een aantal voordelen biedt, maar ook risico's met zich meebrengt die moeten worden geanalyseerd. De betrokken berekeningen zijn volledig anders dan die voor het kopen van een primaire of secundaire woning.

De belangrijkste vraag voor investeerders is hoeveel geld ze elk jaar kunnen verdienen voor het geïnvesteerde bedrag. In de vastgoedsector staat dit bekend als "huurrendement". Bij het beoordelen van de winstgevendheid van de investering moet rekening worden gehouden met het risico dat gepaard gaat met huren en moeten de verschillende vormen van winstgevendheid (netto, bruto, enz.) worden berekend.

Bruto en netto huurrendement berekenen

Het berekenen van de winstgevendheid van verhuur is heel eenvoudig. Het houdt in dat de jaarlijkse huuropbrengsten worden vergeleken met de aankoopprijs van het onroerend goed.

Dit is wat je nodig hebt om de berekening uit te voeren:

  • Maandelijkse huur exclusief kosten.
  • De aankoopprijs van het pand.
  • Het bedrag van de notariskosten en kosten in verband met de aankoop.

Om het nettorendement te berekenen, moet je alle jaarlijkse bijkomende kosten aftrekken van de jaarlijkse huurinkomsten. Dit zijn onder andere financieringskosten, voorheffing, kosten van mede-eigendom die niet op de huurder kunnen worden verhaald, verschillende verzekeringen (leegstandsverzekering, onbetaalde huur, enz.) en onderhoudskosten.

De formule voor het berekenen van het netto huurrendement vóór belasting is als volgt:

Netto huurrendement voor belasting = (jaarlijkse huur - kosten en diverse uitgaven) / totale aankoopprijs x 100 = netto rendementspercentage.

Uw verplichtingen als verkoper

Als verkoper van een woning die door een huurder wordt bewoond, moet u de huurder op de hoogte brengen van de situatie zonder hem of haar een opzegtermijn te geven om te vertrekken. Er is geen opzegtermijn, aangezien de huurder in de woning blijft tot het einde van de huurovereenkomst en geen voorrangsrecht heeft om te kopen.


De huurovereenkomst met de bestaande huurder loopt door tot de oorspronkelijk overeengekomen datum, onder dezelfde voorwaarden. Tijdens de periode dat de woning te koop wordt aangeboden, moet je de huurder op de hoogte houden en is hij of zij verplicht om bezoeken aan het huis of de flat toe te staan. De enige wijziging betreft de bankgegevens van de nieuwe eigenaar, die worden meegedeeld bij de definitieve ondertekening bij de notaris.