8 tips om je huis effectiever te verkopen

Je hebt besloten om je huis of appartement te verkopen. Dit vereist een zekere mate van organisatie en zorgvuldige voorbereiding. Het doel? Verkopen tegen de beste prijs en snel. Hier zijn een paar tips om je daarbij te helpen.

Bijgewerkt op
12/6/2023

Inhoud

1. Voordat u begint

Voordat je begint met je project om een huis te verkopen, is het belangrijk om meer te weten te komen over markttrends. Het is een goed idee om de prijzen in je omgeving te bekijken en rekening te houden met de huidige rentetarieven om te zien of het het juiste moment is om te verkopen. 

De locatie van je woning heeft een grote invloed op de verkoopprijs. Zo zal een woning in een grote stad als Brussel over het algemeen duurder zijn dan op het platteland. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de aantrekkelijkheid van banen in uw omgeving en met de omgeving, zoals de nabijheid van stadscentra, scholen, winkels en vervoer.

Het is ook essentieel om te weten waarom je wilt verkopen. Heb je meer ruimte nodig, wil je verhuizen naar een andere regio of van baan veranderen? Als je weet wat je echt motiveert, kun je je woning gemakkelijker verkopen en effectief promoten.

De vastgoedmarkt kan complex zijn en is afhankelijk van veel factoren, zoals rentetarieven en financiële beperkingen. Als de rente laag is, kan de vastgoedmarkt aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers, of ze er nu willen wonen of investeren in een huurwoning.

2. Stel de verkoopprijs vast

Het is belangrijk om de juiste verkoopprijs voor je huis te bepalen. Een te dure woning kan lang blijven staan zonder een koper te vinden, terwijl een te goedkope woning je geld kan kosten. Het is daarom raadzaam om je woning te vergelijken met soortgelijke woningen in hetzelfde gebied om een idee te krijgen van de marktprijzen. Je kunt ook online advertenties en etalages van makelaars gebruiken om een idee te krijgen van de prijzen, maar vergeet niet om rekening te houden met alle relevante criteria. Het is ook altijd aan te raden om je woning te laten schatten door een professional om een nauwkeurigere schatting te krijgen.

3. De benodigde documenten

Algemene documenten

Ongeacht de woning die je verkoopt, zijn er een aantal documenten die je moet overleggen: 

 • Eigendomsbewijzen
 • Planningsinformatie
 • PID

Documenten specifiek voor mede-eigendom

1. Vóór ondertekening van de overeenkomst

 • De hoeveelheid werkkapitaal
 • Het bedrag van de achterstallige betalingen van de verkoper.
 • De status van het beroep op het reservefonds dat is goedgekeurd door de AVA voorafgaand aan de eigendomsoverdracht.
 • Een lijst van lopende juridische procedures.
 • De notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de afgelopen drie jaar, evenals de periodieke onkostendeclaraties van de afgelopen twee jaar.
 • De laatste balans die is goedgekeurd door de AVA.

2. Ten laatste wanneer de akte wordt ondertekend.

 • Voordat de verkoopakte wordt ondertekend, moet de nieuwe eigenaar op de hoogte zijn van de beslissingen en kosten die door de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn vastgesteld en die hij of zij zal moeten betalen.
 • Uitgaven voor behoud, onderhoud, reparatie en renovatie.
 • Oproepen voor fondsen en de kosten van dringende werkzaamheden waartoe is besloten.
 • Kosten met betrekking tot gemeenschappelijke ruimten.
 • Schulden in mede-eigendom als gevolg van geschillen.

4. De benodigde certificaten

Energiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen (PEB), dat de energieprestatie van een gebouw beoordeelt onder standaard gebruiksomstandigheden en aanbevelingen voor verbeteringen bevat, is verplicht in alle drie de gewesten.

Conformiteitscertificaat voor de elektrische installatie

Bij de verkoop van een woning moet de verkoper beschikken over een keuringsverslag van de elektrische installatie. Dit document moet worden afgeleverd door een erkend organisme (zie lijst op de website van de FOD Economie). De kostprijs van dit certificaat ligt tussen 125 en 170 euro.

Certificaat olietank

Er is geen expliciete verplichting om het type verwarmingssysteem in het te koop staande huis te vermelden. Het wordt echter wel beschouwd als onderdeel van de informatie die de verkoper geacht wordt te verstrekken. In het geval van oliegestookte verwarming moeten de capaciteit van de tank, de locatie en het jaar van installatie worden vermeld.

Asbestcertificaat

Vanaf 23 november 2022 moet iedereen die een woning verkoopt die vóór 2001 in Vlaanderen werd gebouwd, een asbestinventarisatiecertificaat in zijn dossier opnemen.

Bodemverontreiniging

Een ander essentieel document voor de verkoop van een woning is een certificaat dat bewijst dat de grond op het land of in het huis niet vervuild is. Elke regio hanteert specifieke regels op dit gebied.

In het Brussels Gewest is het BIM verantwoordelijk voor het uitgeven van de bodemattesten die vereist zijn voor alle overdrachten (verkoop, vruchtgebruik, gebruiksrecht) van grond of gebouwen.

In het Waalse Gewest is het certificaat een gecertificeerd uittreksel van de Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES). De gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website.

In Vlaanderen is de OVAM verantwoordelijk.

5. Waarschuw je huurder

Wordt hetpand dat je wilt verkopen bewoond door een huurder?

Als je een verhuurder bent en je wilt je woning verkopen die momenteel wordt bewoond door een huurder, moet je weten dat je het recht hebt om bezoeken te organiseren en reclame te maken voor de verkoop van je woning. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de voorwaarden en tijden van de bezoeken moeten worden overeengekomen met de huurder en dat je nooit het recht hebt om de woning te betreden zonder toestemming van de huurder.

Kan de nieuwe koper de huurovereenkomst beëindigen?

Wat betreft de beëindiging van de huurovereenkomst door de nieuwe koper, hangt dit af van de looptijd van je huurovereenkomst. Als de huurovereenkomst een bepaalde datum heeft, is de nieuwe eigenaar gebonden aan alle verplichtingen die bij het contract horen. Als de huurovereenkomst geen bepaalde datum heeft, kan de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden beëindigen, afhankelijk van hoe lang het pand al bewoond is.

Als het leasecontract geen bepaalde datum bevat, zijn er 2 verschillende situaties...

Als de woning minder dan 6 maanden bewoond is, kan de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden of compensatie beëindigen. Als de woning langer dan 6 maanden bewoond is, moet de nieuwe eigenaar een kortere opzegtermijn in acht nemen, afhankelijk van de regio waarin de woning zich bevindt. 

Je moet weten dat je zonder reden ontslagen kunt worden in ruil voor een vergoeding.

6. Je eigendom in de kijker zetten

Voordat je je huis te koop zet, is het belangrijk om het aantrekkelijk en uitnodigend te presenteren voor potentiële kopers. Het doel is om bezoekers te helpen zichzelf in hun nieuwe huis te zien.

Om je kansen op verkoop te maximaliseren, kies je voor een duidelijke, minimalistische stijl. Het idee is dat potentiële kopers zich gemakkelijk hun eigen stijl in het huis kunnen voorstellen.

Bovendien kunnen een paar eenvoudige verbeteringen, zoals het overschilderen van de muren in wit of een meer neutrale kleur, of het toevoegen van decoratieve accessoires zoals kleurrijke plaids, vloerkleden of kussens een grote impact hebben. Het doel is om een aantrekkelijke, consistente uitstraling voor je woning te creëren, zonder dat daar een grote investering voor nodig is.

7. Bezoeken organiseren

Om je huis effectief te verkopen, moet je met een aantal dingen rekening houden. Allereerst is het belangrijk om je huis zo goed mogelijk te presenteren. Maak je huis schoon en ruim het zorgvuldig op om de beschikbare ruimte te laten zien en een aangename sfeer te creëren voor bezoekers. Het kan ook nuttig zijn om een home staging strategie te gebruiken om je woning een moderne en aantrekkelijke uitstraling te geven.

Het is ook belangrijk om transparant te zijn over de sterke en zwakke punten van je woning. Door eerlijk en open te zijn over de imperfecties kun je onaangename verrassingen voorkomen en potentiële kopers helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Tot slot, als je een bod ontvangt dat niet aan je verwachtingen voldoet, aarzel dan niet om een tegenbod te doen om tot een overeenkomst te komen. Zorg er echter wel voor dat je de waarde van je woning beoordeelt voordat je gaat onderhandelen, zodat de discussies constructief zijn en gebaseerd op solide gegevens.

8. Het aanbod, het compromis en de koopakte

De inzet van de 2 partijen 

De koopaanbieding is een juridisch document dat bindend is voor beide partijen. Als de verkoper de door de koper geboden prijs accepteert, zijn beide partijen verplicht om door te gaan. Als de verkoper een koopaanbod ontvangt voor de prijs die hij heeft vastgesteld, is hij verplicht het aanbod te accepteren.

De rol van de notaris

Zodra de verkoper de koopaanbieding heeft ondertekend, moet je contact opnemen met je notaris. Het notariskantoor zal de overeenkomst verifiëren en de nodige stappen ondernemen om het compromis de vente te ondertekenen, wat een cruciaal document is. Dit document is niet alleen bindend voor beide partijen, maar wordt ook door de notaris gebruikt om de koopakte op te stellen. Het wordt sterk aanbevolen om het compromis de vente in een notariskantoor te ondertekenen, omdat dit de rechtszekerheid van de transactie garandeert en je ook een gratis overlijdensverzekering biedt voor de periode tussen het compromis en de koopakte.

Wanneer het compromis wordt ondertekend, vraagt de verkoper een garantie van de koper, vaak gelijk aan 5 of 10% van de verkoopprijs. Deze garantie wordt door de notaris bewaard totdat de koopakte is ondertekend, om beide partijen te beschermen. De koper kan er zeker van zijn dat dit bedrag niet verdwijnt en de verkoper kan zeker zijn van de betrokkenheid van de koper.

Zodra het compromis is ondertekend, zet het notariskantoor het proces voort en stelt het de koopakte op. De notaris moet alle nodige onderzoeken uitvoeren om de rechtszekerheid van de transactie voor zowel de verkopers als de kopers te garanderen. Hij controleert de identiteit en de hoedanigheid van de verkopers, de hypotheekstatus van het onroerend goed en voert onderzoeken uit naar hypotheken, belastingen en stedenbouw. Hij zal er ook voor zorgen dat de verkoper de koper een reeks documenten bezorgt, zoals een dossier van latere interventies, de staat van de elektrische installatie, het energieprestatiecertificaat, het niet-vervuilingscertificaat, enz.

Zodra de lening onder deze voorwaarde is goedgekeurd, zal de notaris een datum prikken met de verkoper en de koper voor de ondertekening van de koopakte. Zodra de akte is ondertekend, zal de notaris deze registreren door deze in te dienen bij de registratieautoriteiten, waar hij ook de registratierechten zal betalen die aan de staat verschuldigd zijn. De akte zal ook worden gedeponeerd bij het Bureau de Sécurité Juridique om te worden overgeschreven, zodat deze kan worden ingeroepen tegen derden. Tot slot geeft de notaris de koper zijn kopie van de notariële akte, die zijn eigendomsakte vormt.

Conclusie

Dit alles kan in het begin ingewikkeld lijken wanneer u uw woning wilt verkopen. Geen paniek, BrickSquare staat tijdens het hele verkoopproces aan uw zijde: om te beginnen zal een BrickSquare-agent de waarde van uw woning schatten en u helpen bij het verzamelen van de documenten en certificaten die nodig zijn voor de verkoop.

Zodra de woning officieel te koop staat, zal de BrickSquare makelaar bezichtigingen voor je organiseren en je advies geven over hoe je je woning kunt promoten. Indien nodig kunnen ze ook zelf bezichtigingen regelen.

Als de bezoeken succesvol zijn, ontvangt u een of meer aanbiedingen om uw woning te kopen. Ook hier staat BrickSquare voor u klaar. Als opgeleide juristen kunnen de oprichters van BrickSquare je optimaal adviseren over de ontvangen aanbiedingen, de voorlopige koopovereenkomst en de koopakte. 

BrickSquare zal je daarom van begin tot eind van de transactie voorzien van kwaliteitsadvies, zodat je de beste prijs voor je woning krijgt en tegen de beste voorwaarden.