5 punten die je moet controleren voordat je je huurovereenkomst voor een woning ondertekent

Voordat je een huurcontract ondertekent, is het belangrijk om de essentiële punten te controleren: de looptijd, de huurprijs, de garantie, de inventaris van de inrichting en de verzekering. Ontdek wat u moet controleren voordat u uw volgende huurovereenkomst ondertekent.

Bijgewerkt op
12/6/2023

Inhoud

Voordat je een huurcontract tekent, moet je een paar dingen controleren. Hier zijn 5 belangrijke punten die je in je huurovereenkomst moet controleren.

1. De looptijd van de huurovereenkomst

Voordat je begint met inpakken, is het essentieel dat je de tijd neemt om het huurcontract dat je gaat tekenen zorgvuldig door te lezen. Een van de cruciale punten om rekening mee te houden is de duur van het contract. De meeste huurovereenkomsten worden opgesteld voor een periode van 3 jaar. Het is echter belangrijk om op te merken dat als er geen termijn is gespecificeerd, het contract automatisch voor 9 jaar zal zijn.

Hoe zit het met het beëindigen van de huurovereenkomst?

Heb je de flat van je dromen gevonden? Je vindt de details van de opzegtermijn in het huurcontract. Als je een contract tekent voor een periode van 3 jaar of minder, kun je, tenzij anders vermeld, het contract niet opzeggen voordat het afloopt. Als je daarentegen een contract tekent voor 9 jaar, kun je het beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Wat is het 3-6-9 contract?

Een huurovereenkomst van meer dan 3 jaar wordt beschouwd als een langetermijncontract, wat dezelfde voorwaarden met zich meebrengt als een 9-jarig contract. Dit staat bekend als een 3-6-9 contract. Als je de woning tijdens het eerste jaar van de huurovereenkomst verlaat, moet je een vergoeding betalen die gelijk is aan 3 maanden huur. Als je tijdens het tweede jaar vertrekt, bedraagt de vergoeding 2 maanden huur. Als je ten slotte in het derde jaar vertrekt, moet je 1 maand huur betalen als compensatie.

Na het derde jaar is er geen opzegvergoeding meer verschuldigd, maar moet je nog wel een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen. Het is een goed idee om je huur per aangetekende brief op te zeggen. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

Als de verhuurder besluit om de huurovereenkomst voor de officiële datum te beëindigen, moet hij je een vergoeding betalen die gelijk is aan 9 maanden huur (na 3 jaar) of 6 maanden huur (na 6 jaar), tenzij hij de woning zelf moet betrekken of renovatiewerkzaamheden moet uitvoeren.

2. Huur en kosten

Voordat je een huurcontract ondertekent, is het belangrijk om de huurprijs zorgvuldig te controleren. Het huurcontract moet de volgende informatie bevatten:

  • Huur en servicekosten: Zorg ervoor dat de huur die je betaalt hetzelfde is als de huur die je hebt bedongen.
  • Betalingstermijnen van de huur (bijvoorbeeld op de 15e van elke maand).
  • De betalingsvoorwaarden voor servicekosten (vooruitbetalingen en regularisatie of forfaitair).

In bepaalde gebieden met veel vraag, zoals Brussel, zijn verhuurders verplicht om de referentiehuur in het huurcontract op te nemen.

3. De garantie

Voordat je in je nieuwe flat intrekt, moet je waarschijnlijk een huurwaarborgcontract ondertekenen. Aan het einde van de huurovereenkomst zal de verhuurder je het bedrag van deze garantie terugbetalen als je de woning in goede staat hebt achtergelaten. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, zijn er twee manieren waarop je om een huurwaarborg kunt worden gevraagd:

  • Storting van het volledige bedrag op een geblokkeerde rekening op jouw naam: In dit geval kan de borg niet hoger zijn dan twee maanden huur en wordt het geld pas vrijgegeven na ondertekening door de verhuurder.
  • Bankgarantie: De bank schiet het volledige bedrag van de garantie voor en jij betaalt het geleidelijk terug over een periode van maximaal 3 jaar. Het bedrag van de garantie mag niet hoger zijn dan drie maanden huur.

Het is belangrijk om met de verhuurder te bespreken welke methode voor jou het beste is en dit in de huurovereenkomst te vermelden. In alle gevallen is het cruciaal om de huurwaarborg nooit contant te betalen of door overschrijving op de rekening van de verhuurder.

4. De stand van zaken

De inventarislijst is een verplichte stap, net als het huurcontract, en moet worden geregistreerd bij de gemeente. Voordat je het ondertekent, is het essentieel om elke kamer van de woning te doorlopen en geen middel onbeproefd te laten: vloeren, muren, plafonds, deuren, ramen, sanitair, elektrische apparaten, enzovoort.

Eventuele gebreken die er al waren voordat je er introk, moeten worden opgenomen in de inventaris van de inrichting om te voorkomen dat je een rekening gepresenteerd krijgt wanneer je uitcheckt. Het is ook raadzaam om foto's te nemen als extra bewijs in geval van een geschil. Als je wilt, kun je ook met de verhuurder afspreken dat hij een expert inschakelt om namens jou de inventaris op te maken. De kosten voor deze optie liggen meestal rond de €150, gelijk verdeeld tussen jou en de verhuurder.

5. Opstalverzekering

Wanneer je een woning huurt, verzekert de verhuurder het gebouw tegen natuurrampen of schade aan eigendommen. Deze verzekering dekt echter niet de schade die je als huurder veroorzaakt. Daarom moet je een verzekering afsluiten die huurdersaansprakelijkheid (RC locative) heet. In Wallonië en Vlaanderen is deze verzekering verplicht voor alle huurders. In Brussel ben je niet verplicht om deze verzekering af te sluiten, tenzij dit in je huurcontract staat. Het is dus belangrijk om te controleren of je verhuurder dit eist voordat je bij hem intrekt. Hoewel het niet verplicht is, wordt het sterk aangeraden om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat je als huurder verplicht bent om de woning in dezelfde staat op te leveren. Als je bijvoorbeeld brand veroorzaakt terwijl je een nieuw recept voor koekjes uitprobeert, ben je verantwoordelijk voor alle reparatiekosten als je geen huurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt.